a
b
c
d
Հայ Մշակույթի, Գիտության Եւ Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ

Հալեպի «Սարդարապատ» և«Շուշի» պարախմբերը հանդես են եկել տարեկան ելույթով

Shushi_dance_ensamble

Հո­վա­նա­վո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց թե­մի առաջ­նորդ Տ. Շա­հան Արքեպիսկոպոս Սար­գս­յանի, Հա­մազ­գա­յի­նի «Նի­կոլ Աղ­բալ­յան» մաս­նա­ճյու­ղը Հալեպի «Գ. Եսայ­ան» սրա­հում կազմակերպել է  Հա­մազ­գա­յի­նի «Սար­դա­րա­պատ» և «Շու­շի» պա­րա­խում­բե­րի տա­րե­կան ելույ­թը:

Ինչպես հայտնում է Հալեպի «Գանձասարը», հան­դի­սու­թյունը սկ­սվել է Հա­յաս­տա­նի և Սիր­իայի օրհներգներով, ապա հան­դի­սա­կան­նե­րը մեկ րոպե լռությամբ հար­գե­լ են Սիրիայում զոհված մեր հայրենակիցների հիշատակը։ Համերգի ընթացքում պարախմբերը ներկայացել են տարբեր ազգերի պարերով, վերջում կատարել են հայկական ազգագրական պարեր։

Միջոցառումն ավարտվել է «Պահ­պա­նիչ» աղոթ­քով:

Գալիք Իրադարձություններ

Չկան սպասվող իրադարձություններ այս պահին.

Անհրաժեշտ է: $1,060
107%
Հավաքված է: $1,132 | Մնացած օրեր: 0