a
b
c
d
Ermeni Kültür, Bilim ve Eğitim Geliştirme Fonu

Akdamar’daki Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde artık istendiği zaman ayın yapılabilir

axtamar

Türkiye hükümetinin,  etnik azınlıklara yönelik reform paketi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Akdamar Adası’ndaki Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde ayinlere artık isteğe bağlı olarak izin verilebilecek.

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, şimdilik ancak yılda bir kez bunu gerçekleştirebildiklerini,  ama dyurtdıışarıdan bazı gruplar gelip ayin talebinde bulunurlarsa o zaman bu haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Akdamar’daki Surp Haç Ermeni Kilisesi, 915-921 tarihlerinde mimar Manvel tarafından inşa edildi. 1113 tarihinde, 5 Piskopos ile genç Patrik 3. Grigor Pahlavuni’nin ortak kararıyla Ermeni Apostolik Kilisesinin Akdamar Katolikosluğu’nun merkezine dönüştürüldü.

572 tarihinde biçimlenen İstanbul Ermeni Cemaati’nin ruhani ve dünyevi işleri, 1461’te kurulan Ermeni Patrikhanesi tarafından yönetiliyor. Merkezi, İstanbul’un Kumkapı semtinde bulunan Surp Asdzvadzadzin Patriklik Kilisesidir.

Beklenen Etkinlikler

Չկան սպասվող իրադարձություններ այս պահին.