a
b
c
d
Ermeni Kültür, Bilim ve Eğitim Geliştirme Fonu

Şartlar ve Koşullar

 

PROJE YERLEŞTIRME HAKKI

Culture.AM, kitlesel fonlamayı (crowdfunding) hedefleyen Projeler yerleştirme imkanını sağlayan bir sitedir. Proje Yazarının bulunduğu veya projenin gerçekleştirileceği yerine bakmaksızın, Culture.AM sitesinde yerleştirilebilmesi için her projenin, Ermeni eğitimi, bilimi ve kültürünü korumak ve geliştirmekle bağlı olması, bu hedefe destek ve hizmet etmesi şarttır.

 

PROJE YERLEŞTİRME ŞARTLARI

Projenin gerçekleştirilmesi için gereken maddi imkanları toplamak hedefiyle belli bir zaman içerisinde sitemizde kitlesel fonlama düzenlenebilir.  Sitedemizde projenin aktiflik süresi direkt olarak projenin boyutlarına bağlıdır.

  • Maliyeti 2 000 ABD dolara kadar olan projeler için Gereken maddi imkanları toplamak hedefiyle proje, sitemizde 60 gün boyunca etkin kalacak.
  • Maliyeti 2 001- 5 000 ABD dolara kadar olan projeler için Gereken maddi imkanları toplamak hedefiyle proje, sitemizde 90 gün boyunca etkin kalacak.
  • Maliyeti 5 001 – 10 000 ABD dolara kadar olan projeler için Gereken maddi imkanları toplamak hedefiyle proje, sitemizde 180 gün boyunca etkin kalacak.
  • Maliyeti 10 000 ABD dolardan fazla olan projeler için Gereken maddi imkanları toplamak hedefiyle proje, sitemizde 360 gün boyunca etkin kalacak.

 

PROJE YERLEŞTİRME KOŞULLARI

Sitede bir proje yerleştirmek için Proje Yazarı, proje sayfasında projenin hedefi ile gelişme sürecinin ve sonucunun adım adım nasıl açıklanacağını gösteren bir video paylaşmalı. Ayrıca videoda, projenin gerçekleştirme aşamaları da belirlenmeli. Proje için yapılmış olan hazırlık çalışmalarına dair ve projenin hayata geçirilmesi sırasında meydana gelebilen olası zorluklarla ilgili kapsamlı bilgi paylaşılmalıdır. Bunun dışında video, sözkonusu projenin, Ermeni kültürü, blimi ve eğitimine nasıl destek vereceği veya bu alanların gelişmesinde nasıl katkıda bulunacağı da açıklanmalıdır. Video dışında proje sayfasında Proje Yazarı tarafından, başta temel hedefleri ile beklenen sonuçlar olmak üzere proje hakkında ayrıntılı bilgi de yazılmalı. Projenin gerçekleştirilmesi için belli bir tarih belirlenmeli ve proje, anılan tarihe kadar veya tam o tarihte tamamen hayata geçirilmiş olmalı. Projenin süresi bitmeden önce proje sayfasında yerleştirilmesi gereken yeni bir video ile Proje Yazarı, proje için yapılan bağışların son durumunu açıklamalı. Proje Yazarı, yapılan harcamaları ispatlayan resmi belgeler (örneğin, makbuzlar) yardımıyla Destekçilerin bağışladığı maddi imkanlarının, sırf bağışın hedefi olan projenin gerçekleştirilmesi için kullanıldığını açık bir şekilde göstermelidir. Elde edilen sonuç, projenin ön tarifine uymalı veya aynen yansıtmalı, ayrıca projenin, bağış aşamasında öngörüldüğü gibi başarıyla sonuçlandırıldığını göstermelidir.

Projenin ön tarifi ile sonucu birbirinden önemli derecede farklı olduğu durumunda Culture.AM, bağış yoluyla toplanan tüm maddi imkanlarının geri iadesini talep etme hakkına sahiptir, Proje Yazarı ise bu karara karşı itiraz edemez.

Projenin sitede yerleştirilmesinden sonra, projenin ön tarifi ve beklenen sonucu ile ilgili açıklamalar, ayrıca projenin finansmanı için gereken para miktarı ve kitle fonlamasının gerçekleştirilmesinin son tarihi değiştirilemez.

 

TOPLANAN MADDİ İMKANLARI TESLİM ALMA ŞARTLARI

Sitemizde yerleştirilen projelere verilen maddi destek, “Ya hep, ya hiç” ilkesine göre  gerçekleştirilecektir. Yani, proje profilinde Yazarı tarafından belirtilen tarihe kadar gerekli para miktarının tamamen toplanmaması halinde bağışlanan maddi imkanlar, Proje Yazarına teslim EDİLMEYECEKTİR. Proje’nin, belirtilen tarihe kadar en az gerekli meblağın %100’ünün toplanması takdirde (projeye, son tarihine kadar gerektiğinden fazla para da  bağışlanabilir) bu para miktarının %5’i temsil ücreti olarak Cultur.am’e ayırılacak, kalanı ise Proje Yazarının kişisel PayPal veya banka hesabına yatırılacaktır. Parayı teslim almak için Proje Yazarının, Culture.AM sitesinin şart ve koşullarını kabul ettiğini belirten yazılı beyanı gerekecek. Bu beyanın, manager@culture.am  adresine gönderilmesi lazımdır. Culture.AM, maddi imkanlarının transferi ile bağlı masraflardan, ayrıca bu transfer için talep edilmesi mümkün olan harç veya masraflardan, veya maddi imkanların yatırılması çerçevesinde sunulan hizmetler için anılan kurumlar tarafından istenen ücretlerden sorumlu değil ve bunları tazmin edemez.

 

PROJE YAZARININ SORUMLULUKLARI

Proje Yazarı, sitede projeyi yerleştirdiği zaman belirttiği tarihe kadar projesini sonlandırmalıdır. Ayrıca projeyi yerleştirirken “Şart ve koşulları kabul ediyorum” ifadesinin yanındaki butona işaret yaparak proje yerleştirmek için  sitenin önerdiği şart ve koşulları kabul ettiğini doğrulaması gerek. Proje Yazarı tarafından projeyi kendi belirtttiği şekilde / boyutlarda ve belirtilen zaman içerisinde gerçekleştirmemesi takdirde Proje Yazarından, teslim aldığı maddi imkanları, talepten sonra bir ay içerisinde geri teslim etmesi talep edilebilir. Proje Yazarı tarafından bu talebin yerine getirilmemesi durumunda Culture.AM,  ileride bu kullanıcı tarafından sitede başka projeler yerleştirilmesini engelleme hakkına sahiptir, üstelik Proje Yazarına karşı dava da açılabilir.

 

BAŞARISIZ PROJELER

Proje için beklenen para miktarının %100’ünün toplanmaması veya Proje Yazarının , yükarıda belirtilen şart ve koşullara uymaması takdirde proje için bağışlanan tüm maddi imkanlar, otomatik olarak “Eremni Kültürü, Bilimi ve Eğitimi Geliştirme Fonu”na veya Cultur.AM sitesinde yerleştirilmiş olan başka bir projeye (projelere) verilebilir. Bu fona ayrıca önceden belirtilen şekilde gerçekleştirilmeyen projelerin yazarlarından geri alınan maddi  imkanlar da yatırılacak. Başarısız projelerle bağlı olan maddi imkanları başka projelere ayırma kararı, Culture.AM sitesinin yönetim kurulu tarafından alınacak.

 

DESTEKÇILER (HAYIRSEVERLER)

Destekçiler, Culture.AM sitesinin projeleri için bağışlanan maddi imkanların  iadesini talep etmeyeceklerini kabul ediyor.

 

EYLEMLER VE GARANTİLER

Bu sitede ve siteyle ilgili tüm faaliyetlerinizin tek sorumlusu Sizsiniz. Siz, bu siteyi yasadışı veya zararlı hedeflerle kullanmayacağınızı kabul etmelisiniz. Siteyi kullanırken Siz, yürürlükte olan yerel veya uluslararası herhangi bir kural, yasa, kanunu veya herhangi bir mahkeme veya devlet düzenini ihlal eden, herhangi birinin telif hakkını, mülkiyet, fikri mülkiyet hakkını, veri gizliliği hakkını, bizim veya başka bir kurumun, kişinin veya kurum temsilcilerinin manevi, kamu veya diğer haklarını ihlal eden faaliyetlere kasten veya kasıtsız olarak katılmamalı ve destek vermemelisiniz.

Siz, siteye girmeniz, sitenin kullanım kurallarını ihlal etmeniz,  herhangi birinin veya bir şirketin telif hakkını veya diğer haklarını tarafınızca veya siteyi adınıza kullanan üçüncü şahıs tarafından ihlal edildiği nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından sunulması mümkün olan ödenmemiş masraflar, yerine getirilmemiş görevler veya ücreti ödenmemiş avukatlık hizmetleri, her türlü mahkeme davalar ve talepler dahil olmak üzere her çeşit zarardan Cultur.AM’i, sitenin yöneticilerini, şubelerini, temsilcilerini, siteyle bağlantıları olan şirketleri, müteahhitlerini, lisanslayıcılarını, ortaklarını ve onların yetkililerini, müdürlerini, çalışanlarını, ajanlarını ve temsilcilerini ayrı ayrı veya hepsini birlikte korumalı ve bu tür zararlardan uzak tutmalısınız.

Benzeri durumlarda Culture.AM , Sizin masraflarınızla her türlü sorunun ayrıcalıklı koruma ve kontrolünü kendi eline alma hakkına sahiptir. Siz ise yaşanan zararları telafi etmelisiniz. Siz, bizim koruyucumuzla böyle durumlarda işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Siz, bu  tür konuları Culture.AM’in yazılı kabulü olmadan çözmemeyi kabul ediyorsunuz. Culture.AM, herhangi benzeri dilekçe, eylem veya dava hakkında bilgi alınca Sizi bilgilendirmek için gereken adımları atmaya hazırdır.

Culture.AM, siteyi kullanırken Sizin faaliyetleriniz nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar, kayıp, yasa ihlali veya dolandırıcılıktan, sitede başka kullanıcılar tarafından yerleştirilen içeriklerden sorumlu değildi.  Bu sitede paylaşılan içeriklerin tüm sorumluluğu kullanıcılardadır.

Culture.AM, istediği içeriği siteden silme hakkına sahiptir.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SİTELERİNİN KAYNAK GÖSTERİLMESİ

Culture.AM’de, başka kişiler tarafından yönetilen (bundan böyle, Üçüncü kişilerin siteleri) sitelerinin veya uygulamalarının linkleri paylaşılabilir. Biz, bu tür siteleri veya uygulamaları kontrol etmiyoruz ve bunların içerikleri için sorumluluk taşımıyoruz ve sorumlu değiliz. Culture.AM’de bu tür sitelerin veya uygulamaların linklerinin yerleştirilmesi, üçüncü şahısların sitelerinin veya uygulamalarının izlenmesine veya bu sitelerde yapılan paylaşımlara, yerleştirilen bilgilere destek verme anlamına gelmiyor. Siz, üçüncü şahısların sitelerinin faaliyetleri, içerikleri , düzenleri için sorumluluk taşımadığımızı kabul edmelisiniz. Üçüncü şahısların sitelerini kullanırken oluşan riskler sadece Sizi ilgilendirebilir.

 

KOŞULLARIN DEĞIŞTİRİLMESİ

Biz, zaman zaman şart ve koşullarımızı değiştirebilirz ve sitemizde her zaman Koşulların en yeni metni mevcut olacaktır. Bu konuda yaptığımız her bir değişiklik, sitemizde yerleştirmemizle beraber yürürlüğe girecektir. Koşulların değiştirldiği anda veya yürürlüğe girdikten sonra siteye girerek veya siteden faydalanmaya devam ederek değişen Koşullarımızı kabul etmiş olacağınızı bilmelisiniz.

 

DOLANDIRICILIK

Kullanıcının, dolandırıcılığa katılması durumunda Culure.AM, bu  kullanıcının daha sonra sitede yeni paylaşımlar yapmasını engelleme hakkına sahip olup, kullanıcı profilini kapatabilir. Proje için toplanan maddi imkanlar ise Proje Yazarına veya hesap sahibine teslim edilmeyecektir.

 

ÜCRETSİZ TEMSİL

Sitemizde yerleştirilen ilk 10 programdan her biri, destekçiler tarafında en az %100 finanse edilmesi durumunda, başarılı proje hakkında Culture.AM’in kurallarına göre ödenmesi gereken %5 temsil ücretinden serbest kalacaktır. Üstelik, projenin başarıyla sonuçlandığı takdirde Ermeni Kültürü, Bilimi ve Eğitimi Geliştirme Fonu , bu bireysel programlardan her birine sitede toplanan paranın %10 (en fazla 5000 ABD dolar) kadar bonus verecek.

 

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT

Bu sözleşme için İngiltere mevzuatı geçerlidir. Siz, işbu Şartlar ve Koşullar’ın, bununla ilgili her türlü dilekçe, şikayet, kavga ,dava veya mahkeme davalarının, İngiltere mevzuatına göre çözüleceğini ve izah edileceğini kabul ediyorsunuz. Aynı zamanda, bunu kabul ederek Siz, yukarıda belirtilen durumlarda kendiniz de İngiltere mevzuatına göre hareket edeceğinizi kabul ediyorsunuz.